Spitalul General CF Pascani
Noutati
Navigare rapida
Parerea dumneavoastra
Parerea dumneavoastra conteaza!
Ajutati-ne sa oferim servicii medicale mai bune! Parerea dumneavoastra este foarte importanta pentru noi.
Contact rapid
Spitalul General CF Pascani
Str. M. Kogalniceanu, nr. 24
Tel/Fax: 0232 76 70 65
Ambulatoriul de Specialitate CF Pascani
Str. Garii
Tel/Fax: 0232 76 67 27
CONCURS
SPITALUL GENERAL CF PASCANI in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 SCOATE LA CONCURS URMATOARELE POSTURI  doua posturi de medic in specialitatea Medicina interna;  un post de medic in specialitatea Radio¬logie-imagistica medicala;  un post de medic in specialitatea Cardi¬ologie;  un post de medic in specialitatea Neuro¬logie;  un post de medic in specialitatea ATI;  un post de medic in specialitatea Recu¬perare, medicina fizica si balneologie;  un post de medic in specialitatea Medi¬cina interna la Ambulatoriul de specialitate al spitalului;  un post de medic in specialitatea Medi¬cina muncii la Ambulatoriul de specialitate al spitalului;  un post de medic in specialitatea Neuro¬logie la Ambulatoriul de specialitate al spita¬lului;  un post de medic in specialitatea Psihi¬atrie la Ambulatoriul de specialitate al spita¬lului. La concurs se pot prezenta medici specia¬listi sau primari confirmati in specialitatea re¬spectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pre¬gatire in specialitatea in care se publica postul. Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:  cerere in care se menționeaza postul pentru care doreste sa concureze;  copie xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;  copie a certificatului de membru al orga¬nizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;  dovada/inscrisuri din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile preva¬zute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;  cazierul judiciar;  certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsi¬hic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;  chitanta de plata a taxei de concurs;  copia actului de identitate in termen de valabilitate. Taxa de concurs este de 150 de lei. Tematica de concurs este cea pentru exa¬menul de medic specialist. Inscrierile la concurs se fac la sediul uni¬tatii, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organi¬zeaza în perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0232.76.29.05.
Noutati
• Descriere produse conform anunt SEAP 89926
Descrierea contractului: - Plasturi post injectie autoadezivi, simpli, diametru min. 22mm, hipoalergici, sterili, rezistenti la apa. Se lipesc bine dar permit...
(27/04/2017 - 06:54)
• Invitatie membrii Consiliul de etica
Spitalul General CF Pascani invita asociatiile de pacienti din judetul Iasi inscrise in Registrul Asociatiilor de Pacienti sa participe la...
(12/04/2017 - 13:17)
• CONCURS MEDICI
SPITALUL GENERAL CF PASCANI ...
(10/04/2017 - 06:28)
• Caracteristici dezinfectanti SEAP cf anunt 78453
1.Var cloros sac a 30 kg-60 kg 2.Hipoclorit de sodiu lichid, ambalat in butoaie pvc de 10 l concentratie 7%-50 buc(500...
(02/03/2017 - 12:34)
• CONCURS
SPITALUL GENERAL CF PASCANI in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 ...
(15/02/2017 - 10:02)
• ERATA
Examenul de promovare in grad profesional, din functia asistent medical debutant PL in asistent medical PL si referent debutant...
(02/10/2015 - 14:02)
• ANUNT ANGAJARE
PUBLICATIE DE CONCURS Spitalul General C.F. Pascani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr....
(02/10/2015 - 11:57)
• ANUNT DE PROMOVARE
Avand in vedere prevederile art. 42 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui...
(22/09/2015 - 12:54)
• Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii anunta finalizarea cu succes a implementarii proiectului “Sistem ICT de interoperabilitate si centralizare a informatiilor financiare...
(01/07/2015 - 17:24)
• Ingrijiri si asistenta postspitalizare
Spitalul General CF Pascani colaboreaza pentru ingrijiri si asistenta postspitalizare la domiciliu cu SC HELP & SAFE MED SRL Pascani...
(26/06/2015 - 15:08)
• Angajare medici
• Medic - specialitatea medicina interna - 1 post pentru Spitalul General CF Pascani. • Medic - specialitatea radiologie si imagistica medicala...
(08/05/2015 - 09:07)
• REZULTATUL FINAL referent debutant
REZULTATUL FINAL pentru ocuparea postului de referent debutant la Spitalului General C.F. Pascani In urma sustinerii concursului organizat pentru ocuparea...
(10/03/2015 - 15:04)
• Angajari medici
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(18/09/2013 - 09:43)
• Anunt de angajare
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(27/07/2011 - 12:56)