Spitalul General CF Pascani
Noutati
Navigare rapida
Parerea dumneavoastra
Parerea dumneavoastra conteaza!
Ajutati-ne sa oferim servicii medicale mai bune! Parerea dumneavoastra este foarte importanta pentru noi.
Contact rapid
Spitalul General CF Pascani
Str. M. Kogalniceanu, nr. 24
Tel/Fax: 0232 76 70 65
Ambulatoriul de Specialitate CF Pascani
Str. Garii
Tel/Fax: 0232 76 67 27
TEME CADRU director medical
TEME CADRU Pentru proiectul prezentat in cadrul concursului de ocupare a postului de director medical 1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului a) Analiza circuitelor functionale b)Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative, etc.) c)Evaluarea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate d)Propuneri de imbunatatire a structurii si organizarii spitalului 2.Gradul de acoperire cu servicii medicale a spitalului a) Tipuri de servicii medicale acordate pacientilor b) Eficientizarea serviciilor medicale, indicatori de performanta 3.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii a)Calitatea serviciilor b)Calitatea datelor raportate c)Calitatea personalului d)Satisfactia pacientilor 4.Evaluarea si imbunatatirea performantei serviciilor de sanatate furnizate de spital a)Analiza activitatii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate b)Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare) c)Imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor d)Propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei activitatii clinice 5.Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuirli in vederea eficientizarii activitatii spitalului a)Fundamentarea activitatilor b)Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli c)Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului. 6.Managementul calitatii- element prioritar de crestere a performantei spitalului 7.Eficientizarea activitatii spitalului prin implementarea protocoalelor de practica medicala in spital a)Implicarea echipei medicale b)Netode de aplicare a protooalelor de practica medicala NOTA Candidatii aleg una din temele de mai sus si dezvolta un proiect care vizeaza Spitalul public pentru care concureaza. Tema va fi dezvoltata intr-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 14. Tema va fi depusa la inscrierea in plic sigilat. STRUCTURA PROIECTULUI SI GRILA DE EVALUARE A)Descrierea situatiei actuale a spitalului- 1p B)Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari-1p C)Identificarea problemelor critice- 1p D)Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute- 1p E)Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata- 5p 1.Scop- 1p 2.Obiective-indicatori- 1p 3.Activitati :- 1p a) definire- 0,25 p b) incadrare in timp- grafic Gantt 0,25p c)resurse necesare- umane, materiale, financiare- 0.25p d)responsabilitati- 0,25p 4.Rezultate asteptate- 1p 5.Indicatori- evaluare, monitorizare- 1p 6.Din oficiu- 1p TOTAL- 10 puncte
Noutati
• Angajare medici
• Medic - specialitatea medicina interna - 1 post pentru Spitalul General CF Pascani. • Medic - specialitatea radiologie si imagistica medicala...
(08/05/2015 - 09:07)
• REZULTATUL FINAL referent debutant
REZULTATUL FINAL pentru ocuparea postului de referent debutant la Spitalului General C.F. Pascani In urma sustinerii concursului organizat pentru ocuparea...
(10/03/2015 - 15:04)
• SPITAL GENERAL CF PASCANI

PUBLICAȚIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat...
(22/02/2015 - 15:13)

• ERATA
Anuntul de angajare "Referent Evidenta Statistica" se amana pentru o data ce va fi comunicata ulterior. ...
(27.01.2015)
• SPITAL GENERAL CF PASCANI Nr. 405 din 23.01.2015

PUBLICAȚIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Pascani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat...
(23/01/2015 - 15:13)

• BIBLIOGRAFIE REFERENT EVIDENTA STATISTICA

1. ORDIN nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale...
()
• SPITAL GENERAL CF PASCANI Nr. 4362 din 28.10.2014

PUBLICATIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului...
(28/10/2014)
• Concurs medic medicina interna

ANUNT

Spitalul General C.F. Pascani organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat si completat...
(11/09/2014 - 15:40)

• Tematica concurs asistent medical
BIBLIOGRAFIE 1. Ghid de nursing - sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca 1996; 2. Tehnici de evaluare si ingrijiri...
(14/03/2014 - 09:35)
• Angajare asistent medical
PUBLICATIE DE CONCURS Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului -...
(14/03/2014 - 09:34)
• REZULTATUL FINAL registrator medical Ambulatoriu
În urma susţinerii concursului organizat pentru ocuparea postului de registrator medical la Ambulatoriul Spitalului General C.F. Paşcani, membrii comisiei de...
(25/02/2014 - 10:09)
• Concurs Registrator Medical
Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind...
(04/02/2014 - 16:23)
• Angajari medici
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(18/09/2013 - 09:43)
• Publicatie Concurs & bibliografie
• REZULTAT FINAL COMITET DIRECTOR
În urma susţinerii concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil si director medical la Spitalul General C.F....
(15/04/2013 - 16:26)
• Concurs comitet director
CONCURS de ocupare a funcţiilor care fac parte din Comitetul Director: director medical – director financiar contabil în data de 15.04.2013, ora 10,00 I. ...
(06/03/2013 - 14:03)
• TEME CADRU director medical
TEME CADRU Pentru proiectul prezentat in cadrul concursului de ocupare a postului de director medical 1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului a) Analiza circuitelor...
(06/03/2013 - 14:01)
• Bibliografie Director Medical
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Director Medical 1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul spitalelor, Editura Public H Press, Bucuresti...
(06/03/2013 - 14:01)
• TEME CADRU director financiar contabil
TEME CADRU Pentru proiectul prezentat in cadrul concursului de ocupare a postului de director financiar contabil 1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului a) Analiza...
(06/03/2013 - 14:00)
• Bibliografie Director Financiar-Contabil
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil 1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul Spitalului, editura Public...
(06/03/2013 - 13:58)
• COMISIA DE CONCURS
REZULTATUL FINAL din data de 12.12.2012, pentru ocuparea postului de manager persoană fizică la Spitalul General C.F. Paşcani: În urma susţinerii...
(13/12/2012 - 09:45)
• ANUNT MANAGER
Consiliul de Administratie al Spitalului General Cai Ferate Pascani organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul...
(05/11/2012 - 09:34)
• ECOGRAFII CARDIACE
In fiecare zi de luni, incepand cu ora 15.30, domnul dr. Artenie Romeo - doctor in stiinte medicale, medic primar...
(02/02/2012 - 14:16)
• Anunt de angajare
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(27/07/2011 - 12:56)